Kobiety w branży IT

Kobiety w branży IT

Branża IT rozwija się w bardzo szybkim tempie. Otwarta jest także na zmiany. Mimo, że około 90 procent programistów to mężczyźni, wyraźniej widać zmianę tendencji. Kobiety coraz chętniej decydują się na pracę w branży, która do niedawna była uznawana za typowo męską. Według badań, obecnie ponad 28 procent kobiet szkoli się, by pracować w zawodzie programistki.

Według danych podanych przez Komisję Europejską, gdyby w branży IT pracowało tyle samo kobiet co mężczyzn, to PKB Unii Europejskiej wzrosłoby o 9 mld EUR na rok. Dodatkowo mamy do czynienia z ogromnym wzrostem branży informatycznej. Zaczyna brakować wykwalifikowanej siły roboczej. Szacuje się, że w przeciągu nadchodzących 4 lat deficyt programistów może sięgnąć poziomu 825 tysięcy.

Czy branża informatyczna jest atrakcyjna dla kobiet?

Branża IT jest atrakcyjna zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Doświadczeni specjaliści, bez względu na płeć, zarabiają powyżej średniej krajowej już po kilku latach na rynku, a programiści, którzy pracują kilkanaście lat mogą liczyć na wynagrodzenie adekwatne do warunków płacowych Europy Zachodniej i USA.

Branża informatyczna staje się synonimem bezpieczeństwa. Deficyt specjalistów na rynku powoduje, że programiści są na wagę złota. Im większe doświadczenie zawodowe, tym przed pracownikami stoją coraz ciekawsze możliwości.

Kolejnym atutem pracy w branży IT dla kobiet jest możliwość pracy zdalnej. Jest to szczególne ważne dla pań, które wychowują dzieci.

Co ciekawe, pracodawcy zatrudniając programistów, nie wymagają od nich wykształcenia informatycznego. Według badań, aż 39 procent kobiet, które pracują jako programistki nie posiada dokumentów, potwierdzających ich specjalistyczne wykształcenie. Choć, dyplom politechniki jest istotnym argumentem.

Kobiety wybierają samokształcenie

Kobiety decydując się na pracę w branży informatycznej często wybierają bootcampy programistyczne. Pozwalają one na przebranżowienie się i rozpoczęcie pracy w IT. Okazuje się, że zdecydowana większość pań, które ukończyły tę formę szkolenia, znalazła pracę w ciągu kilku miesięcy.

Światowe marki stawiają na kobiety

Zdaniem ekspertów, zespoły składające się z programistów obu płci osiągają lepsze rezultaty. Kobiety są bardzo cenione przez pracodawców, nie tylko w małych firmach, ale także przez światowe korporacje, takie jak Google czy Facebook. Pracodawcy doceniają w programistkach nie tylko ich wiedzę oraz umiejętności ale również kompetencje miękkie.

Coraz więcej programistów w IT.integro to programistki – kobiety z pasją do programowania i świata biznesu. Widzimy też rosnące zainteresowanie stażem IT dla programistów wśród kobiet.