PROGRAM STAŻOWY IT.INTEGRO CAREER STARTER

IT.integro Career Starter to program stażowy umożliwiający dobry start kariery z systemem ERP – Microsoft Dynamics NAV. Skierowany jest do studentów III/IV/V roku kierunków Informatyka i/lub Ekonometria.  Staże odbywają się w jednym z czterech oddziałów w Polsce: Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków.

Interesuje Cię branża IT? To z nią wiążesz przyszłość? Zapraszamy Cię na płatny staż, na którym poznasz tajniki pracy konsultantów ERP.

O IT.INTEGRO

IT.integro  jest niekwestionowanym liderem we wdrożeniach systemu  Microsoft Dynamics NAV  w Polsce oraz kluczowym partnerem Microsoft Dynamics. Firma istnieje na rynku od 25 lat i oferuje kompleksową pomoc z zakresu wdrożeń, wsparcia technicznego oraz doboru odpowiednich rozwiązań.

Obecnie firma zatrudnia ponad  100 specjalistów.  Posiada 4 oddziały: Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław.

Spółka IT.integro przeprowadziła już ponad  300 wdrożeń  i  750 projektów. Od blisko  20 lat  wspiera pracę ponad  4 000 użytkowników  systemu  Microsoft Dynamics NAV. Firma z sukcesem realizuje globalne, wielojęzyczne i wielowalutowe projekty wdrożeniowe dla korporacji oraz grup kapitałowych. W codziennej pracy wspiera ponad  1 000 obco języcznych  użytkowników z  47 krajów.

APLIKACJA ONLINE

CV(wymagane plik pdf|docx|doc|odt)

Inne pliki

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IT.integro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest IT.integro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IT.integro Sp. z o.o., Ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

KONTAKT

rekrutacja@careerstarter.pl
Poznań, ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań
Warszawa, ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa
Wrocław, ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław
Kraków-Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 8c, 32-020 Wieliczka

www.IT.integro.pl
www.NAV2016.pl
www.NAV365.pl
www.microsoftdynamicserp.pl
www.blog.dynamicsnav.pl 

TOP